Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest udzielenie Użytkownikom Serwisu informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez Serwis.

I. Definicje

  1. Administrator – Izabela Glac, prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod nazwą Przystań Zdrowia Izabela Glac, Rogóżno 417, 37-112 Rogóżno, NIP: 8151810764, REGON: 389154523;
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.przystan-zdrowia.pl;
  3. Użytkownik – każdy podmiot który korzysta z Serwisu;
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
  5. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, za wyjątkiem Szwajcarii;
  6. Pliki cookies – są to dane informatyczne zapisywane w formie plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane na urządzeniach końcowych Użytkownika. Urządzeniem końcowym może być laptop, telefon komórkowy, tablet;

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies  przetwarzane są przez Administratora w celu:

  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wymaganym, do przeprowadzenia usług konsultacji dietetycznych lub innych usług zawartych w ofercie Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • analitycznym i statystycznym w zakresie prowadzenia analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje (m. in. publiczny adres IP komputera z którego wysłano zapytanie, czas wysłania zapytania, nazwę Użytkownika, informacje o przeglądarce Użytkownika, data, godzina dostępu, język i adres strony, z której Użytkownik został przekierowany, informacja o przeglądarce internetowej czy systemie internetowym Użytkownika) przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych. Administrator zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych poprzez stosowanie protokołu SSL w Serwisie.

III. Odbiory danych osobowych

Prowadzona przez Administratora działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

Odbiorcy danych:

  • LH.pl Sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000503852, NIP: 7831711517, REGON: 302693647 – podmiot zapewniający hosting Serwisu i przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze;
  • Facebook Ireland Limited LTD, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2x525, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy (Instagram, Facebook);
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dulin 4, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się urządzenie do analizy statystyk (Google Analystics);
  • UAB ‘’MailerLite’’, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite (jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera);
  • Księgowa – w celu korzystania z usług księgowych i przetwarzania danych klientów;

IV. Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

Podmioty, z którymi współpracuje Administrator mają swoją siedzibę na terenie EOG, jednak ze względu na międzynarodowy zasięg usług podmiotów, dane Użytkowników mogą być przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych.  W takiej sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO. Tym samym powyższe podmioty gwarantują przestrzeganie standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem. Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności podmiotów o zasięgu międzynarodowym.

Google: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Facebook: https://developers.facebook.com/docs/privacy/

V. Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych przez Administratora jest zależny od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Dane przetwarzane są przez czas realizowania zamówienia lub świadczenia usługi, do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Jednakże dane mogą być przetwarzane po wycofaniu zgody w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

VI. Uprawnienia Użytkowników

W związku z przetwarzanie danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo:

a. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
b. do usunięcia danych osobowych;
c. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy ich przetwarzanie odbywa się w zakresie uzasadnionego interesu Administratora, a także z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika;
e. do przenoszenia danych osobowych;
f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
g. do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie, poprzez kontakt z Administratorem;

VII. Newsletter

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji działań marketingowych, które mogą być prowadzone poprzez przesyłanie Użytkownikom treści marketingowych zgodnych z ich zainteresowaniami (newsletter).

Po wyrażeniu zgody dane osobowe Użytkownika podane w Serwisie (takie jak Imię, Nazwisko, adres e-mail) przekazywane są do partnera Administratora celem przesłania Użytkownikom interesujących ich treści w wiadomości mailowej.

Administrator nie podejmuje decyzji automatycznych w stosunku do Użytkownika, a dane osobowe Użytkownika nie podlegają profilowaniu.

VIII. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz zewnętrzne (ze względu na podmioty z jakimi współpracuje Administrator). Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika.

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie na danym urządzeniu Użytkownika wyświetlany jest komunikat dotyczący plików cookies. Użytkownik może wyrazić zgodę na użycie plików cookies klikając przycisk „Wyrażam zgodę”. Klikając przycisk „Nie wyrażam zgody” Użytkownik nie zgadza się na użycie plików cookies. Brak zgody może utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

W przypadku gdy Użytkownik nie kliknie przycisku „Wyrażam zgodę” lub „ Nie wyrażam zgody” jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies.

Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych klikając w poniższe linki:

IX. Kontakt

Użytkownik może się skontaktować z Administratorem w wiadomości mailowej pod adresem przystanzdrowia.kontakt@gmail.com

X. Zmiany Polityki Prywatności

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być weryfikowana i zmieniana przez Administratora. Administrator zaleca przeglądanie Polityki prywatności każdorazowo przed podjęciem jakichkolwiek działań na Serwisie.

Ostatnia aktualizacja: 28.12.2022